ourgreencar_logo tools team car app facebook linkedin footerillustration

Fossilfria fordonspooler och bilpooler för företag

Anpassade för era behov med cyklar, scootrar och bilar med möjlighet för striping.

OurGreenCar hjälper företag att erbjuda sina anställda ett komplement till det traditionella bilägandet genom ett fossilfritt och miljövänligt transportmedel. Våra fossilfria fordonspooler och bilpooler för företag med elbilar, elcyklar, elscootrar och el-lådcyklar är endast till för de anställda i företaget. Inga utomstående får alltså tillgång till era fordon. Vi erbjuder hållbar mobilitet som tjänst där vi tar hand om allt från försäkring, service, rengöring och underhåll av elbilarna och fordonen. Bokning sker enkelt via vårt bokningssystem eller direkt i kalendern i Microsoft Outlook. Ni behöver inte lägga tid på att sköta administration, planering eller fordonsdrift, vi tar han om allt.

Miljö och hållbarhet

I Sverige kör vi mer bil idag än någonsin tidigare. Vi vill bromsa det växande klimathotet och påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle. Elmotorer är effektivare än konventionella diesel- och bensinmotorer och för varje fordon vi ersätter med ett laddbart fordon bidrar vi till minskningen av den totala energianvändningen. Det är bevisat att elbilar har mindre klimatpåverkan än fossilbilar och skillnaden avgörs mestadels i hur elen framställs.

Enkelt och effektivt för era anställda

OurGreenCars fordonspooler och bilpooler är endast avsedda för de anställda inom företaget och delas inte med andra. Placering av elbilarna och fordonen sker intill ert kontor på utvald parkering eller i låst garage i byggnaden. Vi ser till att det alltid finns rena och säkra fordon tillgängliga för de anställda inom företaget. De anställda kan enkelt boka ett fordon, såsom en elbil eller elscooter, med vårt mobilanpassade bokningssystem eller så integrerar vi bokningen i er kalender i Microsoft Outlook eller Google Calendar. Vid implementeringen av våra tjänster ordnar vi informationsmöten med alla anställda där vi förklarar hur företaget kan använda tjänsten och hur elbilarna, de andra fordonen samt fordons- och bilpoolen fungerar.

Support, underhåll och service

OurGreenCar sköter driften av fordons- och bilpoolen och tar därför hand om all support, underhåll och service av bokningssystem och fordon. Ni behöver inte lägga tid på administration eller support av bilpoolen. Vi tar hand om försäkring, besiktning och all skötsel. Det görs även kontinuerliga säkerhetskontroller och renhållning av elbilarna och fordonen. De anställda har alltid tillgång till säkra och rena fordon via elbilspoolerna och kan välja fritt mellan t ex cyklar eller elbilar beroende på vilken sträcka de ska färdas. Ni som företag berörs inte av restvärdet då fordonet och dess ekonomiska ansvar ombesörjs av oss.

Bilpool och fordonspool anpassad för ert företags behov

Vi strävar efter att erbjuda den bästa upplevelsen för era anställda genom att hela tiden ligga i framkant vad gäller kvalité av fordon och elbilar samt service. Att ha en bilpool i företaget öppnar upp många möjligheter för hur de anställda kan transportera sig och det gynnar även klimatet. Med en egen fordonspool och bilpool för företaget behöver era anställda inte köra sin egna bil till jobb utan kan välja billigare och mer miljövänliga alternativ som kollektivtrafik eller cykel, samtidigt som de har möjlighet att enkelt ta sig till möten med fordonen från er egna fordons- och bilpool. Det är detta hållbar mobilitet handlar om och är en av många fördelar med gemensamma fordon så som elbilar för företag. Som företag har ni även möjlighet att få fordonen anpassade utifrån era behov. Ni kan till exempel få era elbilar stripade med er logotyp eller ert företagsnamn. Vi hjälper er även med allt från installation av laddstationer till att utbilda de anställda i hur tjänsten fungerar.

Företaget och dess anställda behöver aldrig oroa sig för att obehöriga får tillgång till elbilarna och fordonen då tjänsten är anpassad för slutna grupper. Dessutom kan fordonen placeras i låsta garage om så önskas. Vi tillhandahåller även löpande rapporter om användandet så ni kan anpassa bilpoolens storlek eller internfakturera eventuell förbrukning till olika avdelningar.

Bokningssystem

Det är enkelt för de anställda inom företaget att boka fordon. Det görs smidigt genom vårt mobilanpassade bokningssystem eller i kalendern i Microsoft Outlook alternativt Google Suite eller varför inte via våra smidiga pekskärmar som kan sättas upp i t ex receptionen. Det är även möjligt att integrera vårt bokningssystem med era egna system genom vårt API. Fordonen kan enkelt låsas och öppnas genom antingen RFID-tagg eller via bokningssystemet. Det är även möjligt att koppla existerande taggar i företaget till vårt lås- och bokningssystem.

Fossilfri framtid

Genom att erbjuda hållbar mobilitet som tjänst med helt fossilfria fordons- och bilpooler för slutna grupper är vi unika på marknaden. För att effektivisera transporteringen i Sverige och nå målen om ett fossilfritt samhälle har vi därför tagit fram vår användaranpassade lösning. Vi strävar inte endast mot att öka användandet av elbilar och eldrivna fordon utan för att effektivisera användandet av de fordon som finns. Vi gör också vår bästa för att erbjuda alternativ smarta alternativ till bilar med våra el-scootrar och el-cyklar tar man sig snabbt och smidigt fram även på längre sträckor i staden. Vi har alltid era anställda i åtanke för att kunna leverera den bästa möjliga tjänsten för Sveriges företag.

Läs vad E.ON tycker om sin gröna fordonspool för sina anställda.

“Jag skulle rekommendera OurGreenCar till alla verksamheter som har en rese-intensiv verksamhet”
Cristian Silva - E.ON.

Läs mer om E.ONs fordonspool

Kontakta oss

Har du några frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Ett urval av våra kunder

E.On Stena Fastigheter Platzer

Kundtjänst

Telefon: +46 (0)10-16 60 555
E-post: support@ourgreencar.se
Kundservice: Frågor och svar

Följ oss

Miljövänliga mobilitetslösningar i en modern stad