ourgreencar_logo tools team car app facebook linkedin footerillustration

Sveriges grönaste bilpool

OurGreenCars fordonspooler är miljömärkta enligt Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Vi är stolta över att kunna kalla oss Sveriges grönaste bilpool och fordonspool.

Bra Miljöval

Varför välja OurGreenCar?

Idag kör vi mer än nödvändigt vilket har en stor belastning på miljön. För att minska koldioxidutsläppen behöver vi inte bara köra färre fossildrivna bilar och ersätta med elbilar, vi måste också transportera oss smartare och miljövänligare. Det är precis vad vi på OurGreenCar hjälper er att göra.

Vi tillhandahåller miljömärkta fordonspooler för slutna grupper som företag, fastigheter, bostadsrätter, kommuner med flera. Det innebär att anställda, boende och gäster får tillgång till fordon i direkt anslutning till jobbet eller hemmet. För företagsanställda innebär det att de kan fortsätta åka kollektivt även fast de behöver köra bil inom jobbet mellan kundmöten. Listan över fördelarna med fordonspooler för slutna grupper kan göras lång.

I det stora hela handlar det om att vi får färre bilar i trafiken och inför ett miljömedvetet tänk kring mobilisering inom organisationer. Som boende i en fastighet med vår fordonspool behöver man inte äga en egen bil utan kan dela fordonen med sina grannar, på så vis kan vi producera mindre antal fordon och minska antalet stillastående bilar på gatorna för att frigöra plats för grönområden eller cykelbanor. Märkningen Bra Miljöval för persontransporter är ett av Naturskyddsföreningens verktyg för att driva utvecklingen mot ett mer hållbart transportsystem.

Varför elbilar är bättre för klimatet än fossildrivna bilar

Vi vill bidra till en miljö med mindre buller och renare luft. Därför har vi endast helt eldrivna fordon. Att elbilar har mindre klimatpåverkan än fossildrivna bilar är bevisat. En elmotor kräver mindre energi och är därför mer effektiv än diesel- och bensinmotorer.

För varje fordon vi ersätter med ett laddbart fordon bidrar vi till minskningen av Sveriges utsläpp. Hur mycket bättre elbilar är för klimatet beror till stor del på hur elen som används för drift har producerats, därför använder vi 100% förnybar el, varav minst 50% av elen är märkt med Bra Miljöval.

Tillsammans försöker vi nå Naturskyddsföreningens mål om att Sverige ska ha 100% förnybar el 2030.

Elbilar är en del av lösningen

Det handlar inte bara om att köra fossilfritt utan även om att införa ett större miljömedvetet tänk kring mobilitet och hur vi transporterar oss. Att skapa lösningar som möjliggör att fortsätta åka kollektivt, cykla och promenera och inte vara bunden till sin bil. Att vi kortare sträckor väljer cykeln före bilen. För miljöns skull räcker det inte med att köra mindre med fossildrivna bilar, utan minska antalet bilar på vägarna överlag. Därför tillhandahåller vi inte bara miljömärkta bilpooler utan fordonspooler som möjliggör fler mobiliseringsmöjligheter med elcyklar, elscooter och lådcyklar.

Fordonspooler märkta med Bra Miljöval

OurGreenCars fordonspooler är märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Därför kan ni som användare av våra fordonspooler med miljöbilar och miljöfordon känna er trygga med att ni gör ett bra val för miljön.

Naturskyddsföreningen ställer höga krav på persontransporter som vill bli märkta med Bra Miljöval. 100 % av elen måste vara förnybar, vilket innebär att den måste komma från förnybara källor som vindkraft, vattenkraft, solkraft och biomassa till exempel. 50 % måste vara märkt med Bra Miljöval. Utöver kraven på fordon och el använder OurGreenCar bara miljömärkta rengöringsmedel för den interna och externa rengöringen av fordonen. Dessa är några av de krav som ställs för att en transporttjänst ska kunna bli märkt med Bra Miljöval.

Allt det här gör Bra Miljöval till världens tuffaste miljömärkning.

Kontakta oss

Har du några frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundtjänst

Telefon: +46 (0)10-16 60 555
E-post: support@ourgreencar.se
Kundservice: Frågor och svar

Följ oss

Miljövänliga mobilitetslösningar i en modern stad