ourgreencar_logo tools team car app facebook linkedin footerillustration

Riksbyggen tänker nytt och längre med Brf Blicken - det ska vara enkelt att leva i och mellan husen

Brf Blicken är ett storslaget hus med 18 våningar och otrolig utsikt. Huset är byggt i vinkel just för att man ska se saker ur nya synvinklar. Lägenheterna ligger i centrala Haninge samtidigt som det är nära till natur och skärgård. Huset har allt från smart planerade ettor och växthus på balkongen till en exceptionell takvåning med de där små avgörande extra detaljerna. På ett av taken planeras det för en lummig terrass med inglasat orangeri.

För Haninge kommun är det viktigt att områdets framtida stadskärna blir en vacker och levande stadsmiljö med bra blandning av bostäder, fritid och arbetsplatser. De har som vision att kommunen ska präglas av en långsiktig ekologisk, social och ekonomiskt hållbar utveckling. För Riksbyggen är det viktigt att bygga stadsdelar med rum för alla delar av livet. I de områden de är med och utvecklar ska det vara enkelt att leva både i och mellan husen. För att det ska vara möjligt måste de hela tiden tänka nytt och längre.

“Jag rekommenderar OurGreenCar till BRFer som söker en grön mobilitetslösning där åtagande och servicekänslan måste vara på topp.”
Peo Westin, Projektutvecklare Riksbyggen

Genom OurGreenCar kan Brf Blicken erbjuda sina boende en klimatsmart mobilitetslösning i form av en bilpool tillgänglig enbart för de boende. De boende får tillgång till elbilar som en ersättning för, eller komplement, till ett traditionellt bilägande. De boende får möjligheten att på ett sömlöst sätt kunna transportera sig dörr till dörr via olika transportsätt. Med en bilpool kan de boende minska kostnaderna som är förknippat med att äga en bil idag utan att göra avkall på flexibiliteten och friheten som en bil ger.

OurGreenCar - Sveriges grönaste fordonspool

I Sverige körs det mer fossildrivet nu än någonsin, vilket har en stor belastning på miljön, inte bara utsläppsmässigt då de flesta bilarna är fossila, men även produktionsmässigt. För att minska koldioxidutsläppen behöver vi inte bara köra färre fossildrivna bilar och ersätta dessa med elbilar, man måste också transportera sig smartare och miljövänligare. Det är precis vad OurGreenCar hjälper de boende i Brf Blicken att göra. OurGreenCar kunde erbjuda Brf Blicken en miljömärkt bilpool till Blickens boende exklusivt, i direkt närhet till fastigheten.

Samarbetet med OurGreenCar och vad de boende tycker

“I BRF Blicken valde vi OurGreenCar som bilpoolsleverantör då miljötänket de stod för gick väl ihop med våra hållbarhetsambitioner på Riksbyggen. Detta i kombination med ett genuint engagemanget kring hela projektet från säljstart till implementering och fortsatt arbete med beteendeförändring kring rese-beteende har gjort att valet känns helt rätt! Dialogerna är täta och det finns alltid en avsikt om att förbättra och optimera upplevelsen för samtliga parter. Poolen har fungerat utan problem och tjänsten känns lättförståelig och inbjudande."

"Jag rekommenderar OurGreenCar till BRFer som söker en grön mobilitetslösning där åtagande och servicekänslan måste vara på topp.”

Peo Westin, Projektutvecklare Riksbyggen

Den gröna bilpoolen som OurGreenCar förser Brf Blicken med har underlättat för Riksbyggen att leva enligt sina hållbarhetsambitioner. Genom OurGreenCar kan de fortsätta att utvecklas i rätt riktning och hjälpa sina boende att leva hållbart enklare.

“Jag började använda bilpoolens elbilar redan några dagar efter bilarna kom till vår bostadsrättsförening. Min upplevelse har varit helt problemfri från start och de få frågor jag haft har besvarats snabbt och lättförståeligt av kundsupporten. Bokningssystemet online är enkelt och smidigt att använda direkt via mobilen. Bilarna är moderna och roliga att köra. Det är så skönt att slippa tanka efter min resa och det känns bra att jag inte behöver släppa ut avgaser i luften, som både jag och naturen får syre från. Det bästa av allt är att jag inte behöver äga min egen bil men har ändå tillgång till en bil när helst jag behöver en!”

Mikael Gustafsson, 34år

Som nämnt ovan kan Riksbyggen nu hjälpa de boende i BRFen att leva mer hållbart genom att erbjuda dem en bilpool som de kan utnyttja när de behöver det utan att var bundna till en privat bil. De kan smidigt boka det fordon de vill för såväl kortare sträckor som längre utflykter. Det underlättar för miljön och framförallt är det smidigt för användarna av bilpoolen. Enligt Riksbyggen är det en av många fördelar med OurGreenCar som bilpoolsleverantör framförallt när det kommer till miljöaspekten med allt ifrån “Bra Miljöval”-märkning till trädplaneringsprojekt. Det är något Riksbyggen själva värnar om.

Genom denna miljömärkta bilpool för bostadsrättsföreningar bidrar Riksbyggen till en bättre miljö. Eftersom bilpoolen finns tillgänglig dygnet runt så gör vi det möjligt för alla som inte har ett fordon att färdas på ett säkert och hållbart sätt enligt Riksbyggens värderingar. OurGreenCar har bidragit till att de boende i Brf Blicken kan färdas på effektivt sätt och till en lägre kostnad under hållbara förhållanden genom lätt-tillgängligheten. Alla boende registreras som användare av tjänsten och kan få tillgång till ett av fordonen när som helst på dygnet.

OurGreenCars bilpool finns i anslutning till Brf Blickens fastighet, vilket på lång sikt kommer att bidra med minskade fossila transportkostnader och ändrat beteende kring mobilitet. Lanseringen i Haninge skedde under september 2018 och enligt Riksbyggen har det än så länge varit en bra och spännande resa med ett innovativt, snabbt, flexibelt och trevligt gäng som presenterat skräddarsydda lösningar utifrån Riksbyggens specifika önskemål och behov för BRFen.

OurGreenCar tar hand om allt från början till slut och följer upp leveransen genom löpande kommunikation. Riksbyggen kan när som helst få support och återkoppling om de har frågor eller några som helst problem. Jag rekommenderar OurGreenCar till BRFer som söker en grön mobilitetslösning där åtagande och servicekänslan måste vara på topp. Att införskaffa en bilpool för Brf Blicken är en investering vi är mer än nöjda med.

Kontakta oss

Har du några frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundtjänst

Telefon: +46 (0)10-16 60 555
E-post: support@ourgreencar.se
Kundservice: Frågor och svar

Följ oss

Miljövänliga mobilitetslösningar i en modern stad