ourgreencar_logo tools team car app facebook linkedin footerillustration
2019-12-12 Pressrelease

Fullt fokus på hållbarhet för de boende i Kv. Vélo i Malmö

I ett av Malmös mest eftertraktade områden, Dockan, planerar Peab Bostad att bygga kvarteret Vélo. Förutom cykelrum kommer de boende även att ha tillgång till elbilar och lådcyklar drivna av 100 % förnybar el från OurGreenCar.

Kv. Vélo i Dockan är till för den moderna stadsbon som vill ha en hållbar, tillgänglig och enkel vardag med cykelavstånd till det mesta. Kvarteret ska bli ett cykelvänligt och urbant område för den medvetna malmöbon. Förutom plats för ca 250 cyklar kommer de boende även att ha tillgång till 3 elbilar och 5 lådcyklar drivna av 100 % förnybar el från det gröna företaget OurGreenCar.

OurGreenCar erbjuder hållbar mobilitet som tjänst med Sveriges grönaste fordonspooler märkta enligt Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. De vill göra det möjligt för nybyggnationer och fastigheter att erbjuda sina boende en klimatsmart mobilitetslösning som ersättning för, eller komplement, till det traditionella bilägandet. Det gröna företaget tar hand om all försäkring, underhåll, service och rengöring. Tillsammans med Peab Bostad vill de skapa gröna och hållbara miljöer genom att ge de boende i kv. Vélo tillgång till miljömärkta elbilar och ellådcyklar i direkt anslutning till sitt boende.

– Vårt kommande kv Vélo är ett projekt, framtaget för den moderna stadsbon, med stort fokus på hållbarhet, tillgänglighet och ökad cykelanvändning. Ett samarbete med OurGreenCar kändes självklart, för att erbjuda våra kunder en grön och klimatsmart mobilitetslösning. Vi ser mycket fram emot vårt samarbete och vi är övertygande av att våra kunder kommer att bli nöjda med deras miljömärkta bilpool.

OurGreenCar vill göra Sverige fossilfritt. För att lyckas med det behövs smarta användaranpassade lösningar som effektiviserar resandet. Det är därför de erbjuder fordonspooler och inte enbart bilpooler eftersom de vill få fler att använda till exempel lådcyklar för kortare resmål. Detta är något som stämmer väl överens med Peab Bostads visioner för Kv. Vélo där fokuset ligger att underlätta en hållbar livsstil för de boende. Säljpremiär av etapp 1 är planerad till våren 2020 och OurGreenCar och Peab Bostad ser fram emot ett spännande arbete tillsammans.

Kontakta oss

Har du några frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundtjänst

Telefon: +46 (0)10-16 60 555
E-post: support@ourgreencar.se
Kundservice: Frågor och svar

Följ oss

Miljövänliga mobilitetslösningar i en modern stad