ourgreencar_logo tools team car app facebook linkedin footerillustration
2020-01-20 Nyhet

Grön fordonspool till Cederhusen i Stockholm

I Hagastaden i Stockholm ska Folkhem bygga Cederhusen, som blir Stockholms första innerstadskvarter helt byggt i trä. Förutom att de boende kommer att bo i hus byggda av ett förnelsebart byggmaterial, kommer de även att ha tillgång till en miljömärkt cykel,- och bilpool från det gröna företaget OurGreenCar.

Folkhem bygger bara hus i trä. Man önskar med det beslutet verka som en innovatör och förebild i arbetet församhällsutvecklingen mot en mer hållbar miljö. I och med projektet Cederhusen tar Folkhem sig nu an Sveriges mest klimatvänliga bostadsprojekt. Tillsammans med det gröna företaget OurGreenCar kommer det även att finnas en miljömärkt fordonspool med elbilar och elcyklar tillgänglig för de boende i Cederhusen.

–Det är historiskt att man som boende i Stockholm nu får möjligheten att välja en bostad byggd i trä. Att bygga i trä är framtidens sätt att bygga, där vi kan bidra till en positiv klimatpåverkan istället för det motsatta. Folkhem är en strategisk klimatsatsning vilket genomsyrar arbetet med projekten och att strategisk välja leverantörer och samarbetspartners utifrån klimatprestanda är viktigt för oss i alla delar. Vi vill jobba med dem som också vill vara med och förändra världen och därför är vi så glada över att ha träffat på OurGreenCar, som delar våra värderingar i den här frågan, säger Anna Ervast Öberg ansvarig projektutvecklare för Cederhusen.

OurGreenCar tillhandahåller Sveriges grönaste fordonspooler märkta enligt Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och gör det möjligt för nybyggnationer att erbjuda sina boende en klimatsmart mobilitetslösning som ersättning för, eller komplement, till det traditionella bilägandet. Företaget tar hand om allt från underhåll, service och rengöring till försäkring. Malmöföretaget har på kort tid haft stor framgång och ingått delägarskap i energibolaget E.ON samt ingått avtal med några av landets främsta byggherrar. Tillsammans med Folkhem vill de bidra till Cederhusens klimatprofil genom att ge de boende tillgång till miljömärkta elbilar och ellådcyklar i direkt anslutning till sitt boende.

– Tillgången till en gemensam fordonspool med olika eldrivna fordon för dem som flyttar in i våra hus kommer att bidra till att de på ett konkret sätt själva kan minska sitt klimatavtryck i vardagen och samtidigt minska deras löpande transportkostnader, säger Anna Ervast Öberg

OurGreenCar vill effektivisera resandet med smarta användaranpassade lösningar för att göra Sverige fossilfritt. Det är därför de inte bara arbetar med att öka användandet av elbilar utan vill göra användandet smartare och få fler att använda till exempel elcyklar för kortare resmål. Precis som för OurGreenCar är miljöfrågan högt prioriterad av Folkhem och genom att bara bygga bostäder i trä och med tillgång till miljömärkta bilpooler arbetar de aktivt för en grönare värld och att ge sina boende den bästa möjliga upplevelsen av sina nya hem. OurGreenCar och Folkhem ser fram emot ett spännande arbete tillsammans.

Kontakta oss

Har du några frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundtjänst

Telefon: +46 (0)10-16 60 555
E-post: support@ourgreencar.se
Kundservice: Frågor och svar

Följ oss

Miljövänliga mobilitetslösningar i en modern stad