ourgreencar_logo tools team car app facebook linkedin footerillustration
2020-03-11 Nyhet

OurGreenCar ingår rikstäckande ramavtal med HSB

Samtliga HSB-föreningar i Sverige får från och med nu ett ramavtalserbjudande kring en bilpool till sina bostadsrättsföreningar. Detta då HSB och OurGreenCar ingått ett rikstäckande ramavtal som innebär att HSBs 4 000 bostadsrättsföreningar bestående av 340 000 bostadsrättslägenheter får möjlighet att nyttja en komplett hyrtjänst i form av elfordon i direkt anslutning till hemmen.

OurGreenCar erbjuder hållbar mobilitet som tjänst med Sveriges grönaste fordonspooler märkta enligt Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. De vill göra det möjligt för föreningar att erbjuda sina boende en klimatsmart mobilitetslösning som ersättning för eller komplement till ett traditionellt bilägande. De tar hand om all försäkring, underhåll, service och rengöring. Det gröna företaget har som mål att göra Sverige fossilfritt. För att lyckas med det behövs smarta användaranpassade lösningar som effektiviserar resandet. Det är därför de erbjuder fordonspooler och inte enbart bilpooler eftersom de vill få fler att använda till exempel lådcyklar för kortare resmål.

"Det är viktigt för oss att erbjuda HSBs bostadsrättsföreningar miljövänliga alternativ. Vi har valt att samarbeta med OurGreenCar eftersom de erbjuder el-fordon utan fossila bränslen, vår förhoppning är att samarbetet kan hjälpa våra bostadsrättsföreningar och våra medlemmar att bli mer miljövänliga i sin vardag."
Jane Svensk, Kategoriansvarig Inköpare

Byggsektorn orsakar lika stor klimatpåverkan som den svenska personbilstrafiken. Fastigheter och bostäder står även för en stor andel av den totala energi- och materialanvändningen. HSB har som mål att minska klimatpåverkan med 75 procent mellan 2008 och 2023, då HSB fyller 100 år. Målet är även att 2030 ha en klimatpåverkan nära noll. HSB arbetar därför på flera plan för att minska klimatpåverkan från byggande och boende. En viktig del i detta är att erbjuda hållbara tjänster och produkter som har låg klimatpåverkan. HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige. Idag har de totalt cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrättslägenheter. Tillsammans med OurGreenCar ser de fram emot att arbeta för en hållbar framtid och ge de boende enkla förutsättningar att leva hållbart.

Kontakta oss

Har du några frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundtjänst

Telefon: +46 (0)10-16 60 555
E-post: support@ourgreencar.se

Följ oss

Miljövänliga mobilitetslösningar i en modern stad