ourgreencar_logo tools team car app facebook linkedin footerillustration
2020-11-27 Nyhet

OurGreenCar vald leverantör till Skandia Fastigheters mobilitetshubb i Västra Hamnen

Nu påbörjar Skandia Fastigheter utvecklingen av ett blandkvarter med en förskola för 160 barn, 77 hyresrätter, butikslokaler och en mobilitetshubb. Förskolan som uppförs i fem plan får stora gröna utemiljöer där hälften anläggs på tak.

– Med en förskola för 160 barn och stora gröna utemiljöer ger vi plats för lärande och lek men vi har också en ambition att tillgängliggöra ytorna för Malmöborna utanför förskolans öppettider. Förskolan är en del i vår övergripande satsning på fler samhällsnyttiga fastigheter för till exempel förskolor, skolor, vård och omsorg. I den nya mobilitetshubben tillför vi förutom bil- och cykelparkering också laddstationer, elfordonspooler, smarta leveransskåp och en cykelservicestation, säger Tim Prevolnik Sjöstrand, Skandia Fastigheters marknadsområdeschef i Malmö. 

Skandia Fastigheters mobilitetshubb i Västra Hamnen

– Det var flera anledningar till att vi valde OurGreenCar. Det var viktigt för oss att hitta en samarbetspartner som aktivt arbetar för att bidra till hållbar framtid. Det var också viktigt för oss att kunna erbjuda våra hyresgäster en prisvärd och användarvänlig digital plattform. Vi ser det därtill som ett extra plus att vi kan stödja det lokala näringslivet, berättar Tim vidare. 

Skandia Fastigheters område runt Masttorget är Nordens första enligt BREEEAM Communities hållbarhetscertifierade stadsdel. Och när nu Malmöborna får 77 nya hyresrätter med butiker och service i markplan blir den byggnaden certifierad enligt BREEAM Very Good. Förskolan i fem våningar med utemiljö i två plan ska bli certifierad enligt BREEAM Excellent.

– Västra Hamnen växer stadigt och populationen ökar därmed. Lösningen vi nu öppnar möjliggör att fler i stadsdelen kommer kunna ersätta sina egenägda bilar med våra eldrivna fordon - till humana priser. Målet är att fler ska få tillgång till vår genuint hållbara mobilitetslösning och minska antal fossildrivna bilar, mängden utsläpp och på sätt bidra till en bättre stadsmiljö, säger Thomas Droben, VD på OurGreenCar 

På Skandia Fastigheter certifierar man alla nya fastigheter enligt BREEAM eller Miljöbyggnad och hållbarhet är en viktig del av deras arbete som långsiktig ägare, utvecklare och förvaltare av fastigheter.
NCC är totalentreprenör och byggstart sker i början av 2021. Mobilitetshubben beräknas vara klar i våren 2022 och förskolan hösten 2022 medan bostäderna blir inflyttningsklara i början av 2023. Bostäderna kommer att förmedlas via Boplats Syd.

Kontakta oss

Har du några frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundtjänst

Telefon: +46 (0)10-16 60 555
E-post: support@ourgreencar.se
Kundservice: Frågor och svar

Följ oss

Miljövänliga mobilitetslösningar i en modern stad